Thursday, June 22, 2017

VĂN MẪU TIÊU BIỂU

Đề tài: Em hãy nếu cảm nhận của mình về tác phẩm "Muốn làm thằng cuội" của tác giả Tản Đà  Tản Đà tên thật...

Đề bài: Anh chị hãy bàn luận về danh dự và nhân phẩm trong nhân cách của con người. Đạo đức là một phạm trù...

VĂN MẪU LỚP 12

Truyện ngắn Thuốc sáng tác năm 1919 là tác phẩm thể hiện khá rõ những...

Đề bài: Em hãy phân tích những đứa con gia đình của Nguyễn Thi. Viết về...

Đề bài: Anh chị bình luận về câu nói: "Hạnh phúc là đấu tranh" (...

VĂN MẪU LỚP 11

Đề bài: Em hãy nêu Tính cách và tâm trạng của nhân vật Vũ Như Tô...

Đề bài:Anh chị hãy viết bài văn để nêu lên suy nghĩ của mình về...

VĂN MẪU LỚP 10

Đề bài: Em hãy phân tích vẻ đẹp của trang nam thi thời trần qua...

Đề bài: Tìm trong đoạn trích Mã Giám Sinh mua Kiều những câu thơ miêu...

Đề bài: Em hãy phân tích bài thơ Tiểu đội xe không kính của nhà...

VĂN MẪU LỚP 9

Đề bài: Em hãy viết bài văn cảm nhận về bài thơ Đồng Chí của...

Đề bài: Chỉ ra những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của bài...

Đề bài: Hãy viết một đoạn văn trình bày quan điểm của em về vấn...

VĂN MẪU LỚP 8

Đề bài: Em hãy phân tích số phận của những người nông dân trong chế...

Tình bạn là thứ tình cảm đáng quý mà mỗi người cần trân trọng và...

Đề bài: Anh/chị hãy phân tích và nêu cảm nghĩ bài “chiếu dời đô” Lí Công...