Tuesday, January 17, 2017

VĂN MẪU TIÊU BIỂU

Đề bài: Viết đoạn văn diễn dịch trình bày ý kiến của anh chị về tầm quan trọng của việc xác định mục đích...

Đề bài: Em hãy kể lại truyện cổ tích: Mãnh hổ và bác nông dân Câu chuyện cổ tích Mãnh hổ và bác nông dân...

VĂN MẪU LỚP 12

Bài thơ là những cảm xúc, suy nghĩ của Nguyến Đình Thi về một chủ đề...

Đề bài : Một số bạn trẻ cho rằng: “ Trước hết là phải sống...

Đề bài: Anh chị hãy  phân tích vẻ đẹp ngôn ngữ qua bài thơ Tây...

VĂN MẪU LỚP 11

Đề bài: Câu chuyện viết chữ trên cát, câu chuyện đặt ra ở cuối câu...

Đề bài: Anh chị hãy bình luận về được và mất trong cuộc sống của...

VĂN MẪU LỚP 10

Đề bài: Hãy kể lại Chuyện người con gái Nam Xương theo cách của em Ngày...

Đề bài: Em hãy phân tích bài thơ Đồng Chí của Chính Hữu để thấy...

Đề bài: Em hãy phân tích đoạn chị em Thúy Kiều trong Truyện Kiều của Nguyễn...

VĂN MẪU LỚP 9

Đề bài: Em rút ra được điều gì sâu sắc nhất khi đọc bài ca...

Đề bài: Em hãy giới thiệu danh lam thắng cảnh: Chùa Hương  Việt Nam là một cư...

Lúa là một trong những cây lương thực vô cùng quan trọng đối với đất nước...

VĂN MẪU LỚP 8

Đề bài: Em hãy kể lại nội dung Bài ca nhà tranh bị gió thu...

Đề bài: Hãy miêu tả người bạn thân nhất của em Trong cuộc đời của mình,...

Đề bài: Em hãy viết một đoạn văn kể về một người bạn mà em...