Anh chị hãy nêu lên mối quan hệ giữa chữ tâm và chữ tài trong cuộc sống

Loading...

Đề bài: Từ ý thơ của Nguyễn Du trong truyện Kiều: “ Thiên căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài”. Anh chị hãy nêu lên mối quan hệ giữa tâm và tài.

Trong cuộc sống ngoài rèn luyện học hỏi về tri thức,  con người cần phải luôn luôn tu dưỡng và rèn luyện đạo đức của mình, có như thế con người mới có thể phát triển toàn diện được, đúng như Nguyễn Du trong truyện Kiều đã đang đề cập trong ý thơ của mình: ““ Thiên căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài”.

Chữ tâm và chữ tài trong cuộc sống vô cùng quan trọng, tâm thể hiện phẩm chất đạo đức của con người, còn chữ tài thể hiện tài năng khuyên bẩm, giá trị sống cũng như tri thức mà mỗi chúng ta tích lũy được trong cuộc sống. Việc rèn luyện để trau dồi thêm tri thức phải luôn đi đôi với việc tu dưỡng và rèn luyện đạo đức của mình, hai cái này có mối quan hệ mật thiết với nhau, đúng như Nguyễn Du đã nói “ thiên căn ở tại lòng ta”, mọi vấn đề đều do chúng ta tự cảm nhận, chữ tâm tĩnh nghĩa là trong tâm hồn của con người luôn hàm chứa những điều bình lặng, mang đến cho con người biết bao nhiêu cảm giác lạ lùng, thể hiện một điều gì đó vô cùng ý nghĩa.

chu-tam-chu-tai

Chữ tâm cần có ở mỗi con người, chữ tâm gắn liền với đạo đức của con người, tâm tĩnh con người luôn được sống trong những khoảng khắc hạnh phúc, bình an. Chữ tâm mới bằng ba chữ tài, việc rèn luyện đủ tâm và tài ở mỗi con người là điều cực kì quan trọng, nó quyết định nhiều thứ trong cuộc sống của mình. Chữ tâm đi liền với chữ tài như Nguyễn Du đã thể hiện trong ý thơ của mình. Chữ tâm và chữ tài làm nên một con người riêng, mới lạ và đầy mới mẻ hơn.

Đủ tâm và đủ tài con người mới có thể phát triển được toàn diện bản thân của mình hơn. Đúng như chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “ Người có đức mà không có tài là người vô dụng, nhưng người có tài mà không có đức thì làm việc gì cũng khó”.

Quả đúng như vậy, ngoài việc rèn luyện và phát triển thêm tri thức, con người còn phải rèn luyện và tu dưỡng về giá trị đạo đức, giá trị đó đem lại cho con người nhiều ý nghĩa to lớn trong cuộc sống. Đủ tâm và đủ tài con người mới có thể đạt nhiều giá trị sống to lớn, để lại cho cuộc sống của mỗi chúng ta nhiều giá trị, tinh hoa và phẩm chất đạo đức của mỗi con người.

Mỗi chúng ta đang sống và phát triển trong một môi trường xã hội đang có sự du nhập của văn hóa phương Tây điều đó làm cho con người cũng bị xã hội hóa nhiều hơn, chính vì thế việc rèn luyện, tu dưỡng và phát triển bản thân là điều cực kì quan trọng của mỗi con người. Nó để lại cho con người nhiều trải nghiệm từ cuộc sống, đem đến nhiều giá trị, cuộc sống của mình có nhiều ý nghĩa to lớn hơn.

 “ Thiên căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài”, tất cả mọi thứ đều nằm trong thiên căn, lòng trong tấm lòng của con người, có rèn luyện con người mới có thể phát triển được toàn diện, chữ tâm và chữ tài luôn có mối quan hệ với nhau.

Trong những câu thơ của Nguyễn Du chúng ta có thể hiểu được những vấn đề mà Nguyễn Du đang đề cập trong những dòng thơ của mình, chữ tâm và chữ tài phải đi liền với nhau, nó có mối quan hệ với nhau. Mỗi chúng ta cần phải cố gắng rèn luyện bản thân mình mỗi ngày, có như vậy chúng ta mới thực sự đem đến được nhiều giá trị cho cuộc sống, phát triển được bản thân của mình một cách toàn diện hơn.

Mỗi chúng ta cần phải cố gắng rèn luyện bản thân của mình mỗi ngày, luôn cố gắng trau dồi về mặt tri thức, đạo đức để là con người có đủ tâm, đủ đức và đủ tài, là những con người có ích cho cuộc sống, đem đến cho xã hội một con người có ích, là người góp phần tạo nên một xã hội tốt đẹp, con người được sống, phấn đấu và rèn luyện bản thân hữu ích, có giá trị nhất.

TỪ KHÓA TÌM KIẾM

EM HAY NEU MOI QUAN HE GIUA CHU TAM VA CHU TAI TRONG CUOC SONG

EM HÃY NÊU MỐI QUAN HỆ GIỮA CHỦ TÂM VÀ CHỦ TẠI TRONG CUỘC SỐNG

NEU MOI QUAN HE GIUA CHU TAM VA CHU TAI TRONG CUOC SONG

NÊU MỐI QUAN HỆ GIỮA CHỦ TÂM VÀ CHỦ TẠI TRONG CUỘC SỐNG

Loading...
CÁC BẠN LIKE FANPAGE ĐỂ THEO DÕI CÁC BÀI VĂN MỚI NHẤT NHÉ!

LASTEST POST