Trình bày quan điểm của anh (chị) về câu nói của Tago: “ Yêu là tên gọi khác của sự hiểu nhau”
Lớp 12

Trình bày quan điểm về câu nói của Tago “ Yêu là tên gọi khác của sự hiểu nhau”

Đề bài: Hãy viết một đoạn văn trình bày quan điểm của anh chị về quan niệm của Tago “Yêu là tên gọi khác của sự hiểu nhau” Mở bài: Giới thiệu về câu nói của Tago “ Yêu là tên gọi khác của sự hiểu nhau” Tình yêu là một đề tài muôn thuở thu […]

Em hãy viết bài văn để bàn luận về câu nói: Vật chất có làm nên con người bạn ?
Lớp 12

Em hãy viết bài văn để bàn luận về câu nói Vật chất có làm nên con người bạn ?

Đề bài: Anh chị hãy viết bài văn nói lên: “ vật chất” có làm nên con người bạn? Mở bài: Giới thiệu về câu nói Vật chất có làm nên con người bạn ? Trong cuộc sống mỗi người đều phải cố gắng để rèn luyện và phát triển bản thân mình mỗi ngày, bởi […]

Em hãy viết một đoạn văn để bàn luận về vai trò của văn hóa đọc ngày nay ?
Lớp 12

Em hãy viết một đoạn văn để bàn luận về vai trò của văn hóa đọc ngày nay ?

Đề bài: Viết đoạn văn để bàn luận về vị trí và vai trò của văn hóa đọc trong thời đại nghe nhìn. Mở bài: Giới thiệu về vai trò của văn hóa đọc ngày nay Xã hội ngày càng phát triển văn hóa đọc ngày càng được cảnh báo bởi nó ảnh hưởng rất nghiêm […]

Anh chị có suy nghĩ gì về câu nói: Rượu, tính kiêu ngạo, sự giận dữ có thể làm hỏng một con người
Lớp 12

Anh chị có suy nghĩ gì về câu nói Rượu, tính kiêu ngạo, sự giận dữ có thể làm hỏng một con người

Đề bài: Có ba điều làm hỏng một con người đó là rượu, tính kiêu ngạo và sự giận dữ. Anh chị có suy nghĩ như thế nào về sự giận dữ đó. Mở bài: Giới thiệu về câu nói Rượu, tính kiêu ngạo, sự giận dữ có thể làm hỏng một con người Trong cuộc […]

Anh chị có suy nghĩ gì về câu nói: “ Vào đại học có phải là con đường duy nhất để lập nghiệp của thanh niên”
Lớp 12

Anh chị có suy nghĩ gì về câu nói “Vào đại học có phải là con đường duy nhất để lập nghiệp của thanh niên”

Đề bài:  Em hãy viết bài văn để nêu lên suy nghĩ của mình về câu nói: “ Vào đại học có phải là con đường duy nhất để lập nghiệp của thanh niên”. Mở bài: Giới thiệu về câu nói “Vào đại học có phải là con đường duy nhất để lập nghiệp của thanh […]

Nêu suy nghĩ của em về trang phục của nữ sinh ngày nay?
Lớp 12

Nêu suy nghĩ của em về trang phục của nữ sinh ngày nay?

Đề bài: Theo anh chị nữ sinh nên mặc áo dài truyền thống? Hay đồng phục hiện đại? Mở bài: Giới thiệu về trang phục của nữ sinh ngày nay Việt Nam là một đất nước truyền thống nổi tiếng với trang phục áo dài truyền thống thướt tha, giá trị đó mỗi ngày vẫn được […]

Viết bài văn để nói với những chiến sĩ vô danh đang nằm lại ở chiến trường Trường Sơn về buổi sinh hoạt để “ nhớ về cội nguồn”
Lớp 12

Viết bài văn để nói với những chiến sĩ vô danh đang nằm lại ở chiến trường Trường Sơn về buổi sinh hoạt để “ nhớ về cội nguồn”

Đề bài:  Em hãy Viết bài văn để nói với những chiến sĩ vô danh đang nằm lại ở chiến trường Trường Sơn về buổi sinh hoạt để “nhớ về cội nguồn”. Mở bài: Giới thiệu về những chiến sĩ vô danh đang nằm lại ở chiến trường Trường Sơn Đất nước Việt Nam một đất […]

Suy nghĩ của em về câu nói: Giữa một vùng sỏi đá khô cằn cây hoa dại vẫn mọc lên và nở những chùm hoa thật đẹp
Lớp 12

Suy nghĩ của em về câu nói Giữa một vùng sỏi đá khô cằn cây hoa dại vẫn mọc lên và nở những chùm hoa thật đẹp

Đề bài: Giữa một vùng sỏi đá khô cằn cây hoa dại vẫn mọc lên và nở những chùm hoa thật đẹp. Phát biểu suy nghĩ của anh chị về hiện tượng trên. Mở bài: Giới thiệu về câu nói “Giữa một vùng sỏi đá khô cằn cây hoa dại vẫn mọc lên và nở những […]