phat-bieu-cam-nghi-ve-cau-ca-dao-anh-em-nhu-chan-voi-tay-rach-lanh-dum-boc-do-hay-do-dan
Lớp 8

Phát biểu cảm nghĩ về câu ca dao: Anh em như chân với tay Rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần

Đề bài: Phat bieu cam nghi ve bai ca dao: Anh em nhu the tay chan. Tình cảm anh em là thứ tình cảm gắn bó thiêng liêng của những người ruột thịt trong gia đình. Bằng những hiểu biết và tình cảm chân thành nhất, em hãy phát biểu cảm nghĩ về câu ca […]

phat-bieu-cam-nghi-ve-bai-ca-dao-cong-cha-nhu-nui-thai-son-cho-tron-chu-hieu-moi-la-dao-con
Lớp 8

Phát biểu cảm nghĩ về bài ca dao: Công cha như núi Thái Sơn… Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con

Đề bài: Phat bieu cam nghi ve bai ca dao: Cong cha nhu nui Thai Son. Bàn về vai trò của cha mẹ đối với sự phát triển của những đứa con, ông cha ta có bài ca dao “Công cha như núi Thái Sơn”. Bằng những hiểu biết của mình, em hãy phát biểu […]

phat-bieu-cam-nghi-ve-bai-ca-dao-gio-dua-canh-truc-la-da-nhip-chay-yen-thai-mat-guong-tay-ho
Lớp 8

Phát biểu cảm nghĩ về bài ca dao: Gió đưa cành trúc là đà… Nhịp chày Yên Thái, mặt gương Tây Hồ

Đề bài:  Phat bieu cam nghi ve bai ca dao Gio dua canh truc la da. Phát biểu cảm nghĩ về bài ca dao: Gió đưa cành trúc là đà…/ Nhịp chày Yên Thái, mặt gương Tây Hồ để thấy được tình yêu quê hương, đất nước được thể hiện trong bài thơ. Mở bài: […]