Suy nghĩ về câu nếu chịu khó suy nghĩ kĩ thì ta sẽ nhận ra.... cuộc sống
Lớp 12

Suy nghĩ về câu “nếu chịu khó suy nghĩ kĩ thì ta sẽ nhận ra…. cuộc sống”

Đề bài: Anh chị hãy chứng minh rằng “nếu chịu khó suy nghĩ kĩ thì ta có thể nhận ra nhiều điều đáng bàn từ một hiện tượng tưởng chừng như bé nhỏ trong đời sống”. Mở bài: Giới thiệu về câu “nếu chịu khó suy nghĩ kĩ thì ta có thể nhận ra nhiều […]

Viết bài nghị luận về trách nhiệm của thanh niên, học sinh trong việc xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc
Lớp 12

Viết bài nghị luận về trách nhiệm của thanh niên, học sinh trong việc xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc

Đề bài: Để đưa đất nước ta nhanh chóng hội nhập với thế giới, Đảng và Nhà Nước chủ trương xây dựng một nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Anh (chị) hiểu vấn đề này như thế nào? Mỗi thanh niên, học sinh ngày nay phải làm những gì để […]

Em có phát biểu gì khi tham gia cuộc thảo luận về một cuốn sách được giới trẻ quan tâm
Lớp 12

Em có phát biểu gì khi tham gia cuộc thảo luận về một cuốn sách được giới trẻ quan tâm

Đề bài: Giả sử anh chị tham gia cuộc thảo luận về một cuốn sách được giới trẻ quan tâm, yêu thích và được phát biểu một cách tự do những ý kiến của riêng mình. Ghi lại lời phát biểu của anh chị có ưu điểm và hạn chế gì? Mở bài: Giới thiệu […]

Hãy phân tích hình tượng đất nước trong bài Đất Nước của Nguyễn Đình Thi
Lớp 12

Hãy phân tích hình tượng đất nước trong bài Đất Nước của Nguyễn Đình Thi

Đề bài: Em hãy phân tích hình tượng đất nước anh dũng trong con mắt của Nguyễn Đình Thi trong bài Đất Nước. Mở bài: Giới thiệu về hình tượng đất nước trong bài Đất Nước của Nguyễn Đình Thi Đất nước là một đề tài mà rất nhiều thi sĩ lựa chọn trong thơ ca […]

Phân tích bức tranh mùa thu xưa và nay trong bài Đất Nước của Nguyễn Đình Thi
Lớp 12

Phân tích bức tranh mùa thu xưa và nay trong bài Đất Nước của Nguyễn Đình Thi

Đề bài: Em hãy phân tích bức tranh mùa thu xưa và mùa thu nay trong con mắt của người chiến sĩ: Mở bài: Giới thiệu về bài Đất Nước của Nguyễn Đình Thi Nguyễn Đình Thi là nhà thơ xuất sắc của nền văn học Việt Nam, ông có rất nhiều tác phẩm hay, trong […]

Em hãy phân tích ba khổ thơ đầu của Đất Nước- Nguyễn Đình Thi
Lớp 12

Em hãy phân tích ba khổ thơ đầu của Đất Nước- Nguyễn Đình Thi

Đề bài: Em hãy phân tích bài thơ Đất Nước của Nguyễn Đình Thi từ Sáng mát trong…. Những buổi ngày xưa vọng nói đầu. Mở bài: Giới thiệu về ba khổ thơ đầu của Đất Nước- Nguyễn Đình Thi Một bức tranh thiên nhiên hiện lên thật đẹp, sâu sắc trong con mắt của những […]