Viết một bài văn với chủ đề không thể sống thiếu tình bạn
Lớp 10

Viết một bài văn với chủ đề không thể sống thiếu tình bạn

Ngoài tình yêu, tình cảm gia đình thì tình bạn là thứ tình cảm vô cùng đáng quý. Đây là bài viết với chủ đề không thể sống thiếu tình bạn của một bạn học sinh ở Hà Nội. Mở bài Viết một bài văn với chủ đề không thể sống thiếu tình bạn Mỗi con […]

Viết một bài văn với chủ đề hãy biết quý thời gian ngữ văn 10
Lớp 10

Viết một bài văn với chủ đề hãy biết quý thời gian ngữ văn 10

Thời gian là tài sản vô cùng quý báu của mỗi người, chính vì vậy hãy biết quý trọng thời gian. Dưới đây là bài viết với đề bài Viết một bài văn với chủ đề hãy biết quý trọng thời gian của một bạn học sinh ở Hà Nội. Mở bài Viết một bài văn […]

Quan niệm của anh chị về lối sống giản dị của một con người văn hay lớp 10
Lớp 10

Quan niệm của anh chị về lối sống giản dị của một con người văn hay lớp 10

Sống giản dị là lối sống đẹp của mỗi người thể hiện từ ngoại hình đến tính cách tuy nhiên đây không phải là lối sống lập dị và quê mùa. Dưới đây và bài viết với đề bài quan niệm của anh chị về lối sống giản dị của một con người của một […]