Soạn bài Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân (tiếp theo)
Lớp 11

Soạn bài Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân (tiếp theo)

Soạn bài Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân (tiếp theo) III.Quan Hệ giữa ngôn ngữ chung và lời nói cá nhân. IV.Luyện Tập. Câu 1: Từ nách là một từ phổ biến, quen thuộc với mọi người nói tiếng Việt với nghĩa “mặt dưới chỗ cánh tay nối với ngực”. Nhưng trong […]

Soạn bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc Tác giả Nguyễn Đình Chiểu
Lớp 11

Soạn bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc Tác giả Nguyễn Đình Chiểu

Soan bai Van te nghia si Can Giuoc – Soạn bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc Tác giả Nguyễn Đình Chiểu Câu 1: Những nét chính về cuộc đời Nguyễn Đình Chiểu: – Nguyễn Đình Chiểu(1822-1888) tự là Mạch Trạch, hiệu Trọng Phủ. Ông sinh tại quê mẹ, làng Tân Thới, phủ Tân Bình, […]

Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc của Nguyễn Đình Chiểu
Lớp 11

Soạn bài Tác phẩm: Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc của Nguyễn Đình Chiểu

Soạn bài Tác phẩm: Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc của Nguyễn Đình Chiểu Câu 1: Vài nét chính về thể loại văn tế: + Văn tế là thể loại thường gắn với những phong tục tang lẽ, nhằm thể hiện nỗi đau thương trước sự ra đi của người đã mất. Nó thể hiện […]