Hãy viết một bài văn nói về cảnh sắc, hoặc di tích văn hóa lịch sử đáng tự hào của quê hương em
Lớp 5

Hãy viết một bài văn nói về cảnh sắc, hoặc di tích văn hóa lịch sử đáng tự hào của quê hương em

Đề bài: Ở quê hương em có di tích văn hóa lịch sử đáng tự hào. Em hãy viết một bài văn nói về cảnh sắc, hoặc di tích văn hóa lịch sử đó Mở bài Giới thiệu về cảnh sắc, hoặc di tích văn hóa lịch sử đáng tự hào của quê hương em Khi […]