Em có suy nghĩ gì về vai trò của rừng trong cuộc sống

Loading...

Đề bài: Em có suy nghĩ gì về vai trò của rừng trong cuộc sống của chúng ta. Nêu hiện trạng rừng trong xã hội hiện nay?

Một trong những tài nguyên vô cùng đáng quý của dân tộc Việt Nam đó là rừng, một tài nguyên không thể thiếu của mỗi một quốc gia, một dân tộc hay một đất nước nào đó, bởi rừng có một vai trò quan trọng trong cuộc sống cũng như giá trị văn hóa của một đất nước.

Rừng là nguồn tài nguyên quý giá, nó có một giá trị to lớn cho một đất nước, một dân tộc. Nguồn tài nguyên đó cần phải được giữ gìn, chân trọng và giữ gìn mỗi ngày, bởi nó không chỉ góp phần cải thiện môi trường mà nó còn là một trong những giá trị văn hóa cao đẹp của mỗi dân tộc, mỗi một đất nước, giá trị đó là nguồn tài nguyên quan trọng, chúng ta cần phải giữ gìn và tôn tạo nó.

Rừng trong cuộc sống của chúng ta góp phần to lớn trong cuộc sống, nó là lá phổi xanh của dân tộc Việt Nam, là bộ mặt của một đất nước. Từ xưa đến nay Việt Nam vẫn luôn được mệnh danh là một dân tộc có giàu tài nguyên thiên nhiên, trong đó có rừng và biển. Chúng ta luôn tự hào mình là người dân Việt Nam, một dân tộc giàu truyền thống văn hóa, đạo đức, một dân tộc có bề dày về đạo đức, lối sống cũng như tài nguyên thiên nhiên.

Mỗi chúng ta cần phải hiểu được tầm quan trọng của rừng trong cuộc sống của mình, rừng có tác dụng to lớn tới cuộc sống, giá trị của bản thân, cũng như những giá trị tôn tạo lại lối sống cũng như những giá trị của một dân tộc.

Như chúng ta đều thấy rừng là lá phổi xanh của dân tộc Việt Nam, nó là tài nguyên vô giá của dân tộc, mang lại cho con người nhiều lợi ích, góp phần làm giảm tình trạng ô nhiễm môi trường, cải thiện cuộc sống cũng như chất lượng của môi trường. Rừng là đáng quý, là tài sản vô giá của một dân tộc, chính vì thế, chúng ta cần phải có ý thức bảo vệ rừng của mình.

Như ngày nay vì lợi nhuận cá nhân mà con người quên đi những giá trị của cuộc sống, của rừng đối với cuộc sống của mỗi người, mà chặt phá, thậm chí buôn bán trái phép gỗ, bao nhiêu đông vật quý hiếm ở rừng, cây cổ thụ lâu năm cũng bị bọn chúng phá hủy, chặt phá mỗi ngày.

rung_nui

Hiện nay nhà nước cũng có những chính sách rõ ràng, tăng cường đội ngũ kiểm lâm để bảo vệ rừng, tuy nhiên những vấn đề này vẫn không hề thuyên giảm, bọn chúng vẫn dùng những thủ đoạn xấu xa để có thể kinh doanh và chặt phá rừng một cách trái phép. Làm những điều vì lợi ích kinh tế, lấy đi những tài sản có giá trị của một dân tộc, một đất nước.

Mỗi một quốc gia đều có những nguồn tài nguyên đáng quý và rừng là một trong những nguồn tài nguyên như thế, chính vì thế mỗi cá nhân chúng ta đều phải có ý thức bảo vệ rừng, đó chính là bảo vệ chính cuộc sống của mỗi chúng ta. Rừng là nguồn tài nguyên đang quý của một dân tộc, của một quốc gia, chính vì thế chúng ta cần phải biết giữ gìn và bảo vệ rừng.

Một trong những nguồn tài nguyên mang lại nhiều giá trị cho con người là rừng, chính vì thế chúng ta cần phải biết bảo vệ và giữ gìn những tinh hoa văn hóa của dân tộc Việt Nam. Những nguồn tài nguyên đáng quý, đáng được coi trọng, giữ gìn và phát triển mỗi ngày.

Rừng là một trong những nguồn tài nguyên quý giá, chính vì thế chúng ta cần phải phê phán những con người có ý định xấu với nguồn tài nguyên quý giá của dân tộc Việt Nam, cần phải lên án những hành động xâm phạm đến rừng của chúng ta. Bởi rừng là một trong những nguồn tài nguyên quan trọng, có giá trị to lớn cho mỗi con người, là nguồn tài nguyên quan trọng, mang ý nghĩa to lớn cho cuộc đời của mỗi con người.

Rừng là lá phổi xanh, bảo vệ rừng chính là bảo vệ chính cuộc sống của chúng ta, chính vì thế, chúng ta cần phải có ý thức bảo vệ rừng, đó chính là bảo vệ chính cuộc sống, bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn không khí, nguồn nước mà chúng ta đnag sống mỗi ngày.

Mỗi chúng ta cần phải có ý thức bảo vệ lá phổi xanh của dân tộc, nó có góp phần mạnh mẽ giữ gìn những giá trị tinh hoa của một dân.

TỪ KHÓA TÌM KIẾM

VAI TRO CUA RUNG TRONG CUOC SONG

VAI TRÒ CỦA RỪNG TRONG CUỘC SỐNG

 EM HAY NEU VAI TRO CUA RUNG TRONG CUOC SONG

  EM HÃY NÊU VAI TRÒ CỦA RỪNG TRONG CUỘC SỐNG

 

 

Loading...
CÁC BẠN LIKE FANPAGE ĐỂ THEO DÕI CÁC BÀI VĂN MỚI NHẤT NHÉ!

LASTEST POST