Soạn bài Khái quát văn học Việt Nam từ đầu cách mạng tháng tám 1945 đến thế kỉ XX

Loading...

Soạn văn: Khái quát văn học Việt Nam từ đầu cách mạng tháng tám 1945 đến thế kỉ XX


+ Sau năm 1945 nền văn học Việt Nam có nhiều khởi sắc mới, nó mở ra một thời kì tươi sáng cho nền văn học của dân tộc. Những khuynh hướng chính của nền văn học thời kì này là văn học hướng về cách mạng, ở đó nó đề cao về người chiến sĩ cách mạng.


+ Sáng tác của văn học giai đoạn này chủ yếu đề cập đến những vấn đề của đời sống xã hội. Những sự kiện của nền văn học trong giai đoạn này có tác động to lớn đến nguồn cảm hứng, sáng tác của nền văn học đại chúng.


+ Các xu hướng sáng tác chủ yếu về cách mạng, đề tài chủ yếu nói về người chiến sĩ, những cuộc chiến tranh, nguồn động lực lớn của nền văn học lúc này là văn học của đại chúng, hướng đến những điều lớn lao.

soan van khai quat van hoc viet nam tu cm thang 8 nam 1945 den het the ki 20


+ Trong giai đoạn sau năm 1945 đất nước mới trải qua hai cuộc chiến tranh khốc liệt giữa thực dân Pháp và đế quốc Mũ, đây đều là hai cường quốc cường hào, sừng sỏ…


+ Nền văn học của dân tộc trong giai đoạn này nổi bật lên đề tài về xây dựng đất nước, một nền dân tộc đại chúng, ở đó con người có thể miêu tả được tình hình cuộc sống lúc bấy giờ. Làm nổi bật lên thời đại của xã hội lúc bấy giờ.


=>Đây là những yếu tố chính, đề tài nổi bật của nền văn học Việt Nam giai đoạn sau năm 1945.

 

Loading...
CÁC BẠN LIKE FANPAGE ĐỂ THEO DÕI CÁC BÀI VĂN MỚI NHẤT NHÉ!

LASTEST POST