SOẠN BÀI LUYỆN TẬP CÁCH VIẾT ĐƠN VÀ SỬA LỖI

Loading...

ĐỀ BÀI: SOẠN BÀI LUYỆN TẬP CÁCH VIẾT ĐƠN VÀ SỬA LỖI.


I. Các lỗi thường mắc khi viết đơn
1. Trong mẫu đơn “Đơn xin nghỉ học” đã mắc một số lỗi cơ bản khi viết đơn như:

– Thiếu mục nêu quốc hiệu
– Thiếu mục ghi tên người viết đơn.
– Địa chỉ rõ rang cần ghi là cô giáo chủ nhiệm lớp nào.
– Thiếu tên người làm đơn, ngày tháng năm làm đơn và chữ ký.


Gợi ý cách sửa:
Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC
Kính gửi cô giáo chủ nhiệm lớp…
Em là Dương Văn A, học sinh tổ…lớp…. Hôm qua trên đường đi học về em bị ngã xe, nên hôm nay không thể tới lớp được. Vì vậy, em viết đơn này xin phép cô cho em được nghỉ một buổi học hôm nay. Em hứa khi nào khỏi chân em sẽ tiếp tục đến trường. Em xin chân thành cảm ơn cô.
Hà Nội, ngày…tháng…năm
                                                                                 Dương Văn A
                                                                              Ký tên

SOAN BAI CACH VIET DON VA SUA LOI

SOAN BAI CACH VIET DON VA SUA LOI


2. Đơn “Xin theo lớp nhạc họa” thiếu một số kỹ năng cơ bản cần chú ý như:
– Dòng chữ ghi người nhận đơn nên viết lui ra phía giữa trang.
– Thông tin của bố mẹ không cần viết
– Thiếu mục ghi ngày tháng năm.


Gợi ý sửa lại:
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
ĐƠN XIN THEO HỌC LỚP NHẠC HỌA
Kính gửi thầy cô giáo chủ nhiệm lớp nhạc họa Trường…
Em là …, học sinh lớp 6A của trường. Em làm đơn này xim thầy cô cho em được theo học lớp nhạc họa do nhà trường mở ra. Em xin cam kết tuân thủ đúng những quy định của lớp học.
Em xin trân thành cảm ơn thầy/cô.
Hải Phòng, ngày…tháng…năm…
Ghi rõ họ tên.


3. “Đơn xin phép nghỉ học” như ở đầu bài đã cho có mắc một số lỗi về trình bày, trình bày khi viết đơn quá dài dòng không cần thiết và nên sửa lại cho ngắn gọn, xúc tích hơn hợp với phong cách viết đơn.


Gợi ý sửa:
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC
Kính gửi cô giáo chỉ nhiệm lớp 6C, Trường THCS Trần Phú
Em tên là Lê văn X, học sinh lớp 6C
Do hôm qua em đi lao động và gặp mưa nên em bị cảm lạnh phải nhập nên. Vì vậy em viết đơn này xin cô cho phép em nghỉ một buổi học, Em hứa sẽ chép bài và học bài đầy đủ.
Em xin trân thành cảm ơn cô.
Thị xã H, ngày…tháng…năm…
                                                                           Học sinh Lê Văn X
                                                                              Kí tên

 

Loading...
CÁC BẠN LIKE FANPAGE ĐỂ THEO DÕI CÁC BÀI VĂN MỚI NHẤT NHÉ!

LASTEST POST