Soạn bài: Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em

Loading...

Đề bài: Soạn bài: Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em


Câu 1: Văn bản tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em gồm 17 mục, ngoài phần tuyên bố về mục đích tham dự Hội nghị cấp cao thế giới về trẻ em và nhận thức về nhu cầu, quyền được chăm sóc, phát triển của trẻ em. Văn bản được chia ra làm 3 phần.


Phần 1: Phần sự thách thức
Phần này phân tích thực trạng cuộc sống của trẻ em trên thế giới ( trẻ em trước hiểm họa của chiến tranh và bạo lực, trẻ em bị ám ảnh về ma túy, nạn nghèo đói…).


Phần 2: Phần cơ hội
Ở phần này, tác giả chỉ ra những cơ hội thuận lợi của bối cảnh quốc tế trong việc thúc đẩy, chăm sóc, bảo vệ quyền trẻ em.


Phần 3: Phần nhiệm vụ
Xác định những nhiệm vụ cần phải làm để bảo vệ quyền sống, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em.
Cả ba phần trên có quan chặt mật thiết, chặt chẽ với nhau. Hai phần đầu là cơ sở để bổ sung cho phần sau ( Phần nhiệm vụ )

SOAN BAI TUYEN BO THE GIOI VE SU SONG CON QUYEN DUOC BAO VE VA PHAT TRIEN CUA TRE EM

SOAN BAI TUYEN BO THE GIOI VE SU SONG CON QUYEN DUOC BAO VE VA PHAT TRIEN CUA TRE EM


Câu 2: Ở phần thách thức đã khắc họa thực tế cuộc sống của trẻ em trên toàn thế giới. Tác giả đã để cập đến những vấn đề sau:
Thứ nhất, trẻ em trở thành nạn nhân của hiểm họa chiến tranh và bạo lực, của sự phân biệt chủng tộc, của sự xâm lược, chiếm đóng và thôn tính của nước ngoài
Thứ hai, trẻ em là nạn nhân của đói nghèo và khùng hoảng kinh tế thế giới, của nạn vô gia cư, dịch bệnh ….,
Thứ ba, tình trạng trẻ em chết do suy dinh dưỡng, bệnh tật và ma túy
Từ những thực trạng đang diễn ra ở trên, chúng ta phải hành động để bảo vệ trẻ em vì trẻ em là tương lai của đất nước.


Câu 3: Trong phần cơ hội, tác giả đã đề cập đến những điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và chăm sóc trẻ em. Đó là mối liên kết về phương tiện, kiến thức giữa các quốc gia trên thế giới, công ước về quyền trẻ em.Sự hợp tác và đoàn kết quốc tế mang lại cho trẻ em những cơ hội mới, tăng cường phúc lợi trẻ em.


Câu 4: Trong phần nhiệm vụ, tác giả đã đề cập đến những việc làm cần thiết để bảo vệ trẻ em. Trong từng mục là sự thể hiện cụ thể về:
–    Chăm sóc sức khỏe
–    Chế độ dinh dưỡng
–    Giảm tỉ lệ tử vong
–    Quan tâm đến trẻ em tàn tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
–    Bình đẳng trai gái, xóa nạn mù chữ
–    Quan tâm đến sức khỏe sinh sản của phụ nữ
–    Phát triển kinh tế …,


Câu 5: Bản tuyển bố về sự sống còn, quyền bảo vệ và phát triển trẻ em đã cho chúng ta thấy được tính cấp bách, mang tính nhiệm vụ toàn cầu về sợ sống còn, sức khỏe của trẻ em. Qua đó, chúng ta cần nhìn nhận một cách đúng đắn nhất về thực trạng hiện nay để có thể hoàn thành nhiệm vụ đặt ra. Đã đến lúc tất cả mọi người phải hành động, tất cả vì cuộc sống của con em chúng ta, đừng để những thứ không đáng có ảnh hưởng đến trẻ em.

 

Loading...
CÁC BẠN LIKE FANPAGE ĐỂ THEO DÕI CÁC BÀI VĂN MỚI NHẤT NHÉ!

LASTEST POST