Suy nghĩ về ý kiến: “ Sống là không chờ đợi”

Loading...

Đề bài: Suy nghĩ về ý kiến: “ Sống là không chờ đợi” trong cuộc sống

Trong cuộc sống, mỗi chúng ta đều được tạo háo trao tặng cho mình những cơ hội, những điều kiện thuận lợi để phát triển, chính vì thế, biết nắm bắt kịp thời chúng ta sẽ dành được rất nhiều điều có giá trị, có ý nghĩa trong cuộc sống. Đúng như cuộc sống đã dạy ta: “Sống là không chờ đợi”.

Trong cuộc sống mỗi chúng ta đều được tạo hóa ban tặng cho mình quyền được sống, được sinh ra, chính vì thế chúng ta cần phải chủ động, tích cực quyết định số phận cũng như số phận của mình trong cuộc sống, luôn tích cực học hỏi và dám thay đổi bản thân. Sống luôn phải cố gắng học hỏi và rèn luyện bản thân mình mỗi ngày, luôn phải nắm bắt những vấn đề trong cuộc sống, luôn cố gắng rèn luyện và phát triển bản thân mình mỗi ngày. Luôn cố gắng đạt được những điều có giá trị, có ý nghĩa cho cuộc sống của mình.Phải tích cực chủ động hơn trong cuộc sống, phải luôn tạo ra những điều mới mẻ, biết phát triển và làm tốt những việc làm hay những điều mà chúng ta đã lựa chọn.

“Sống là không chờ đợi”, đây cũng là ý kiến hay, nó giáo dục mỗi chúng ta cần tích cực hơn với cuộc đời của mình, không nên chờ đợi, bởi số phận sẽ quyết định nhiều điều từ cuộc sống của mình. Mà mỗi người chúng ta sinh ra ai ai cũng đều phải cố gắng thay đổi cuộc sống, tích cực hơn trong cuộc sống của mình, chủ động sáng tạo và làm được những điều tốt nhất cho cuộc sống.

Không nên chông chờ vào vận mệnh hay sự giúp đỡ của người khác. Đúng như trong dân gian ta đã có nhiều câu nói về sự cố gắng trong cuộc sống, không chịu khuất phục trước cuộc sống của mình: “ Chúng ta không chọn được nơi chúng ta sinh ra, nhưng chúng ta có thể quyết định được nơi chúng ta sẽ đứng”. Câu nói này đã để cập đến vấn đề chúng ta cần phải tích cực, chủ động hơn trong cuộc sống của mình, không được chông chờ vào cuộc sống, vào vận may mà cần phải tự quyết định cuộc sống, số phận của mình.

Luôn cố gắng rèn luyện và phát triển bản thân mình mỗi ngày, luôn rèn luyện, nâng cao được tri thức, trí tuệ của bản thân, điều đó có ý nghĩa giáo dục mỗi chúng ta sâu sắc và hiệu quả hơn. Luôn phải có kế hoạch sống đúng đắn, sống có mục đích rõ ràng, luôn phải tự quyết định lấy cuộc sống cũng như số phận của mình trước những vấn đề của cuộc sống.

Số phận của mình là do mình quyết định không phải ai khác, chính vì thế, mỗi chúng ta cần phải cố gắng, rèn luyện bản thân mình mỗi ngày, không được chờ đợi, phải chủ động tìm kiếm cho mình cơ hội để phát triển và rèn luyện bản thân. Luôn tích cực, chủ động hơn trong cuộc sống, phải có kế hoạch rõ ràng, cụ thể trong cuộc sống của mình.

Mỗi chúng ta cần phải cố gắng học hỏi và rèn luyện bản thân mình mỗi ngày, bởi số phận của mình do mình quyết định chứ không phải ai khác, chính vì thế, không nên chờ đợi vào sự giúp đỡ của người khác, không nên chờ đợi vào vận may mà phải chủ động tìm kiếm vận may, cơ hội cho chính mình.

cho doi

“Sống là không chờ đợi”, câu nói này là hoàn toàn đúng đắn, nó giáo dục mỗi chúng ta cần chủ động hơn trong cuộc sống, cần tích cực hơn trong mọi hoàn cảnh, phải phát triển, rèn luyện bản thân mình mỗi ngày, luôn nâng cao được tinh thần ham học hỏi và rèn luyện bản thân của mình. Cần phải có ý thức hơn với cuộc sống của mình, tự quyết định lấy cuộc đời của mình. Không nên chờ đợi lấy vận may.

Như câu chuyện há miệng chờ sung trong dân gian, có lẽ ai ai cũng đều biết đến bởi nó có ý nghĩa giáo dục sâu sắc đến mỗi chúng ta, nhân vật trong câu chuyện này chờ đợi trái sung rơi xuống để ăn, không tự vặt lấy để ăn, cuối cùng cũng dẫn đến chết đói, nếu không chủ động hơn trong cuộc đời của mình.

Mỗi chúng ta có thể rút ra được bài học cao quý từ câu chuyện trên, nó khẳng định cho chúng ta một điều đó là sống là không chờ đợi, cần phải chủ động hơn trong cuộc sống, cố gắng rèn luyện và phát triển bản thân của mình mỗi ngày, phải tích cực chủ động hơn trong cuộc sống, luôn đề cao tinh thần ham học hỏi, tự quyết định tương lai và số phận của mình.

Câu nói trên đã để lại cho chúng ta nhiều suy ngẫm về giá trị của cuộc sống, khuyên nhủ chúng ta rất nhiều điều, luôn khuyến khích  chúng ta cần chủ động hơn trong cuộc sống, cần phải cố gắng ham học hỏi, đề cao tinh thần sống tự giác, chủ động.

TỪ KHÓA TÌM KIẾM

Suy nghĩ về ý kiến: “ Sống là không chờ đợi” trong cuộc sống

Em hãy nêu suy nghĩ về ý kiến: “ Sống là không chờ đợi” trong cuộc sống

 Bình luận về câu nói: “ Sống là không chờ đợi”

Em hãy bình luận về câu nói: “ Sống là không chờ đợi”

 

Loading...
CÁC BẠN LIKE FANPAGE ĐỂ THEO DÕI CÁC BÀI VĂN MỚI NHẤT NHÉ!

LASTEST POST