Tag: Học sinh

trung-thuc-trong-thi-cu-e1447732463691

trung-thuc-trong-thi-cu-e1447732463691

Nêu suy nghĩ của mình về đức tính trung thực

Đề bài:Anh chị hãy nêu suy nghĩ của mình về đức tính trung thực Bài làm: Dân tộc Việt Nam với hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước đã đúc kết và gìn giữ được nhiều đức tính tốt...