Tại sao nói: “ Hiền tài là nguyên khí của một quốc gia”

Loading...

Đề bài: Em có suy nghĩ gì về câu nói: “ Hiền tài là nguyên khí của một quốc gia”

Từ xưa đến nay nhân dân của ta vẫn luôn luôn coi trọng về giáo dục, để đào tạo nên những vị hiền tài cho đất nước. Chính vì thế trong nhiều năm qua, đảng và nhà nước cũng có rất nhiều chính sách để phát triển và khuyến khích phát triển giáo dục. Đúng như nhân dân ta đã có câu ““ Hiền tài là nguyên khí của một quốc gia”

Hiền tài ở đây được hiểu là những người tài giỏi, có đóng góp cho đất nước, một đất nước muốn phát triển bền đẹp thì cần có những nhân tố, đóng góp công sức của mình cho nền tảng của một đất nước, đất nước phát triển thì dân chúng cũng được cải thiện về chất lượng cuộc sống, vận mệnh cũng như số phận của đất nước đó. Nguyên khí ở đây có thể được hiểu là cốt lõi, cái khí chất của một đất nước, nguyên khí thịnh thì đất nước phát triển, nguyên khí yếu thì đất nước suy.

Hiền tài là việc đào tạo nên những nhân tài phục vụ cho đất nước, tất cả những điều đó có ý nghĩa vô cùng to lớn cho mỗi dân tộc, mỗi quốc gia, nó không chỉ để lại cho con người những nền tảng to lớn, mà qua đó còn có những đóng góp không nhỏ cho sự phát triển của nước nhà.

Mỗi ngày chúng ta cần phải nâng cao về chất lượng, cũng như giá trị của dân tộc, luôn biết tôn tạo và coi trọng những giá trị cốt lõi của dân tộc Việt Nam. Muốn một đất nước phát triển thì mỗi chúng ta cũng cần phải có ý thức hơn với dân tộc của mình. Luôn cố gắng chăm chỉ rèn luyện cả về đạo đức, trí tuệ, đóng góp công sức, giá trị sống cho một dân tộc, cho một quốc gia.

Câu nói trên đã xuất phát từ xưa đến nay, nó như một kim chỉ nan soi đường, dẫn nói và phát triền nền tảng tư duy của mỗi con người, mỗi chúng ta cần phải nâng cao và phát triển nó mỗi ngày., Ngày càng nâng cao mạnh mẽ nền tảng giáo dục, học thật thi thật để có được những người hiền tài phục vụ cho đất nước.

Một đất nước muốn phát triển thì dân tộc chúng ta phải phát triển, trình độ dân trí của con người cũng cần phải ngày càng được cải thiện, nâng cao không chỉ về chất lượng, cũng như số lượng. Mỗi chúng ta cần có ý thức hơn trong việc cải thiện cuộc sống, nâng cao giá trị của cuộc sống, giá trị văn hóa, tư tưởng cũng như giá trị tinh hoa của dân tộc Việt Nam, không ngừng cải thiện và phát triển hệ thống văn hóa, giáo dục cũng như tư duy phát triển của mỗi người.

hien-tai-la-nguyen-khi-quoc-gia-0

Muốn phát triển ngang bằng với các cường quốc năm châu, mỗi con người chúng ta là một trong những phân tử góp phần cải thiện cuộc sống, xã hội, cũng như phát triển hơn nữa nền tảng văn hóa, giá trị của dân tộc Việt Nam, không ngừng nâng cao và phát triển mạnh mẽ về khả năng tư duy, phát triển hệ thống tri thức, văn hóa tư tưởng của mỗi người.

Chúng ta cần phải luôn ý thức được vai trò cũng như trách nhiệm của mình trước cuộc sống, nâng cao về tri thức, trí tuệ, sự hiểu biết của mình trước thế giới rộng lớn, không chỉ cải thiện về trí tuệ, chúng ta cũng cần phát triển hơn nữa về trí tuệ, đạo đức, văn hóa của mỗi con người.

“ Hiền tài là nguyên khí của đất nước”, chính vì thế những mầm non tương lai của đất nước, cần phải có ý thức và trách nhiệm hơn với cuộc sống, cũng như giá trị của mình trước cuộc sống, phát triển mạnh mẽ về tri thức, phát triển về tư duy, giá trị của cuộc sống. Không ngừng phát triển mạnh mẽ hơn về tri thức, văn hóa cho mỗi con người.

Như chúng ta đều thấy hiện nay có rất nhiều người luôn ý thức được vai trò cũng như trách nhiệm của mình trước cuộc sống, luôn cố gắng nâng cao và phát triển hơn nữa về tri thức, tư duy và nâng cao về giá trị trong cuộc sống. Phát triển để hoàn thiên bản thân mình mỗi ngày. Đưa trí tuệ và giá trị của mình, góp phần vào nguyên khí của đất nước. Nguyên khí thịnh thì đất nước mới cường thịnh, phát triển mạnh mẽ được.

Không ngừng nâng cao khả năng tư duy, phát triển bản thân. Cần có những chủ trương văn hóa để nâng cao, phát triển và tạo dựng giá trị bản thân mỗi ngày, có như thế chúng ta mới phát triển được bản thân, phát triển đất nước, mới góp sức mình cho sự phát triển của dân tộc.

Nâng cao tư duy, giá trị văn hóa, đạo đức cho tất cả mọi người. Cần phải khuyến khích và phát triển những nhân tài của đất nước. Hơn nữa chúng ta cũng cần phải phê phán những thành phần không tốt trong xã hội, ham chơi, đua đòi, là gánh nặng cho xã hội, muốn phát triển, đất nước thịnh vượng, chúng ta cần phải biết trọng dụng người hiền tài cho sự phát triển của đất nước.

Qua câu nói trên chúng ta cần phải ý thức hơn về trách nhiệm của mình trước cuộc sống, cần phải nâng cao và rèn luyện bản thân hơn nữa. Khuyến khích và trọng dụng những người hiền tài cho đất nước.

TỪ KHÓA TÌM KIẾM

SUY NGHI CUA ANH CHI VE CAU NOI: " HIEN TAI LA NGUYEN KHI CUA QUOC GIA"

SUY NGHĨ CỦA ANH CHỊ VỀ CÂU NÓI: " HIỆN TẠI LÀ NGUYÊN KHÍ CỦA QUỐC GIA"

TAI SAO NOI: "  HIEN TAI LA NGUYEN KHI CUA QUOC GIA"

TẠI SAO NÓI" HIỆN TẠI LÀ NGUYÊN KHÍ CỦA QUỐC GIA"

Loading...
CÁC BẠN LIKE FANPAGE ĐỂ THEO DÕI CÁC BÀI VĂN MỚI NHẤT NHÉ!

LASTEST POST