trinh-bay-suy-nghi-ve-loi-day-cua-duc-phat-dao-duc-la-ngon-den-sang-chieu-roi-moi-pham-chat-cua-con-nguoi
Lớp 12

Trình bày suy nghĩ về lời dạy của Đức Phật: Đạo đức là ngọn đèn sáng chiếu rọi mọi phẩm chất của con người

Loading...

Suy nghĩ của anh chị về lời dạy của Đức Phật “Đạo đức là ngọn đèn sáng chiếu rọi mọi phẩm chất của con người. Đạo đức không phải là roi vọt dùng để hành hạ, làm nhục, làm khổ người ta”.

I. Dàn ý chi tiết

1. Mở bài

Dẫn dắt vào đề: Đức Phật đã dạy “Đạo đức là ngọn đèn sáng chiếu rọi mọi phẩm chất của con người. Đạo đức không phải là roi vọt dùng để hành hạ, làm nhục, làm khổ người ta”.

2. Thân bài

– “Đạo đức” là hệ thống những chuẩn mực về hành động, suy nghĩ, thái độ, nơi con người có thể soi vào đó để đánh giá về những hành vi, lời nói, cách sống của mình đối với những người xung quanh.

– “ Ngọn đèn sáng” là sự soi đường, chỉ lối, “roi vọt” lại là sự áp đặt, buộc người ta phải thực hiện trong trạng thái không tự nguyện.

–> Lời dạy của Đức Phật đã chỉ ra vai trò của đạo đức đối với đời sống của con người, đó là ngọn đèn sáng dẫn lối cho vẻ đẹp con người, cho lối sống tích cực, có ý nghĩa.

– Đạo đức có vai trò vô cùng quan trọng đến những hành vi, thái độ, lời nói của  con người, đó là ngọn đèn chiếu sáng cho mọi phẩm chất, giá trị tốt đẹp.

– Nhờ có hệ thống những chuẩn mực về đạo đức, con người có thể tự soi mình vào trong đó để nhận thức những hạn chế những ưu điểm để từ đó có biện pháp khắc phục và phát huy.

– Đạo đức giúp con người có thể điều chỉnh được những hành vi, lời nói sao cho phù hợp  nhất cho lợi ích của bản thân cũng như cộng đồng.

– Đạo đức không phải là thứ roi vọt dùng để hành hạ, làm nhục, làm khổ con người như quan niệm sai lầm của một số người.

– Đạo đức không phải sự áp đặt,trói buộc con người vào một khuôn khổ cứng nhắc mà là cơ sở để con người có thể tự nhận thức về mình, từ đó có sự điều chỉnh đối với những hành vi, lời nói.

– Đạo đức được hình thành dựa tinh thần tiếp nhận tình nguyện, người có đạo  đức nên dùng đạo đức để định hướng, giúp đỡ người khác thay vì áp đặt để phán xét, chỉ trích hay lên án

3. Kết bài

Trong cuộc sống xã hội, để phát triển và khẳng định giá trị bản thân, con người cần có ý thức tu rèn đạo đức, hoàn thiện bản thân, đồng thời cũng không nên lấy mình làm chuẩn mực mà đánh giá khắt khe, trì chiết, xỉ nhục người khác, bởi đó không phải đạo đức mà là hành vi vô đạo đức.

II. Bài tham khảo

Đạo đức là chuẩn mực của những giá trị, là thước đo đánh giá những hành vi, phẩm chất của con người trong xã hội. Đức Phật đã dạy “Đạo đức là ngọn đèn sáng chiếu rọi mọi phẩm chất của con người. Đạo đức không phải là roi vọt dùng để hành hạ, làm nhục, làm khổ người ta”.

“Đạo đức” là hệ thống những chuẩn mực về hành động, suy nghĩ, thái độ, nơi con người có thể soi vào đó để đánh giá về những hành vi, lời nói, cách sống của mình đối với những người xung quanh. Đó là những chuẩn mực được cả xã hội công nhận. “ Ngọn đèn sáng” là sự soi đường, chỉ lối, “roi vọt” lại là sự áp đặt, buộc người ta phải thực hiện trong trạng thái không tự nguyện.

Lời dạy của Đức Phật đã chỉ ra vai trò của đạo đức đối với đời sống của con người, đó là ngọn đèn sáng dẫn lối cho vẻ đẹp con người, cho lối sống tích cực, có ý nghĩa. Đồng thời lời dạy cũng phủ định cách hiểu sai về đạo đức, đó không phải thứ khuôn khổ, quy định hà khắc trói buộc con người về tinh thần và thể xác.

Đạo đức có vai trò vô cùng quan trọng đến những hành vi, thái độ, lời nói của  con người, đó là ngọn đèn chiếu sáng cho mọi phẩm chất, giá trị tốt đẹp. Đạo đức là thước đo cho những phẩm chất tốt xấu, để nhìn vào đó người ta có thể đánh giá chính xác về tính cách, phẩm chất mà xa hơn là giá trị đích thực của mỗi con người trong đời sống xã hội.

trinh-bay-suy-nghi-ve-loi-day-cua-duc-phat-dao-duc-la-ngon-den-sang-chieu-roi-moi-pham-chat-cua-con-nguoi
Đạo đức là ngọn đèn sáng chiếu rọi mọi phẩm chất của con người

Nhờ có hệ thống những chuẩn mực về đạo đức, con người có thể tự soi mình vào trong đó để nhận thức những hạn chế những ưu điểm để từ đó có biện pháp khắc phục và phát huy. Đạo đức như ngọn đèn dẫn đường để con người sống theo hướng tích cực, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.

Đạo đức giúp con người có thể điều chỉnh được những hành vi, lời nói sao cho phù hợp  nhất cho lợi ích của bản thân cũng như cộng đồng. Đạo đức chân chính sẽ giúp con người nhận biết những vẻ đẹp tâm hồn, những giá trị đích thực.

Đạo đức là những chuẩn mực vô hình, không thể nhìn thấy nhưng nó vẫn hiện hữu mỗi ngày trong đời sống tinh thần của con người. Tuy nhiên đạo đức không phải là thứ roi vọt dùng để hành hạ, làm nhục, làm khổ con người như quan niệm sai lầm của một số người. Đạo đức không phải sự áp đặt,trói buộc con người vào một khuôn khổ cứng nhắc mà là cơ sở để con người có thể tự nhận thức về mình, từ đó có sự điều chỉnh đối với những hành vi, lời nói.

Đạo đức được hình thành dựa tinh thần tiếp nhận tình nguyện, người có đạo  đức nên dùng đạo đức để định hướng, giúp đỡ người khác thay vì áp đặt để phán xét, chỉ trích hay lên án. Con người không có ai hoàn hảo tuyệt đối, do vậy mà ít nhiều có những khiếm khuyết nhất định, do vậy chúng ta nên nhìn nhận mọi việc với cái nhìn bao dung, vị tha, không nên mang điểm yếu của người khác ra để xỉ vả, hạ nhục.

Trong cuộc sống xã hội, để phát triển và khẳng định giá trị bản thân, con người cần có ý thức tu rèn đạo đức, hoàn thiện bản thân, đồng thời cũng không nên lấy mình làm chuẩn mực mà đánh giá khắt khe, chì chiết, xỉ nhục người khác, bởi đó không phải đạo đức mà là hành vi vô đạo đức.

Loading...