Viết bài văn về tầm quan trọng của việc chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới

Loading...

Đề bài: : Viết đề bài sau: Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới .Cái mạnh của con người Việt Nam là sự thông minh và nhạy bén về cái mới. Nhưng bên cạnh cái mạnh đó vẫn tồn tại không ít cái yếu . Ấy là lỗ hổng về những kiến thức cơ bản do xu hướng chạy theo những môn học “ thời thượng” nhất là khả năng thực hành và sáng tạo bị hạn chế do lối học chay, học vẹt còn nặng nề”.

Xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu hiểu biết của con người ngày càng được nâng cao, chính vì thế chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới là rất cần thiết, nó đòi hỏi con người phải không ngừng học hỏi, phát triển mọi kĩ năng và phát triển tư duy theo hướng mới. Đúng như câu nói của phó thủ tướng Vũ Khoan: “Cái mạnh của con người Việt Nam là sự thông minh và nhạy bén về cái mới. Nhưng bên cạnh cái mạnh đó vẫn tồn tại không ít cái yếu . Ấy là lỗ hổng về những kiến thức cơ bản do xu hướng chạy theo những môn học “ thời thượng” nhất là khả năng thực hành và sáng tạo bị hạn chế do lối học chay, học vẹt còn nặng nề”. Chính vì thế mỗi người đều phải ra sức học tập và rèn luyện bản thân mỗi ngày để đủ kiến thức hành trang vào thế kỉ mới.

Trong xã hội ngày nay việc trang bị các kĩ năng sống là vô cùng cần thiết và quan trọng đối với mọi người, học tập cũng như trau dồi các kiến thức từ xã hội là vô cùng cần thiết nó nâng cao được khả năng xã hội, cũng như kiến thức của mỗi người. Đúng như có câu nói : “ Kiến thức của chúng ta chỉ bằng những hạt cát ở ngoài đại dương”. Những gì hiện chúng ta biết nó chỉ nhỏ bé bằng những hạt cát ở ngoài đại dương mênh mông, chính vì thế việc rèn luyện và phát triển tri thức mỗi ngày là điều rất cần thiết và cấp bách đối với mỗi người.

Đúng như phó thủ tướng Vũ Khoan đã khẳng định: Chuẩn bị hành trang để vào thế kỉ mới, chuẩn bị hành trang đó là chuẩn bị về kiến thức, kĩ năng và kinh nghiệm cho tất cả mọi người. Những kiến thức đó sẽ được con người học hỏi, phát huy và nâng cao được khả năng của mình trong xã hội, chuẩn bị kiến thức đầy đủ cũng để cho con người tự tin và ra sức sáng tạo hơn.

hanh-trang

           Thế giới rộng lớn và có rất nhiều việc để làm

Phó thủ tướng Vũ Khoan cũng đã ca ngợi những phẩm chất tốt đẹp và những mặt mạnh của con người Việt Nam, người Việt Nam luôn kiên trì bền bỉ để tiếp thu và học hỏi cái mới, tuy nhiên đôi khi chính cái mạnh đó lại trở thành điểm yếu, bởi tinh thần học hỏi vô cùng cao nhưng con người chưa biết cách vận dụng những kiến thức mà chúng ta học tập được môt cách thực tế, chính vì vậy nó vẫn để cho con người nhiều hạn chế và những điểm đó đã được nhấn mạnh trong câu nói của Vũ Khoan trong chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới.

Chạy theo xu thế của thời đại cũng là một lợi thế rất lớn đối với người Việt Nam, bắt kịp với xu hướng của thời đại, luôn luôn chạy đua để bắt kịp những cái mới, nó góp phần rất lớn làm nên một điều mới mẻ và nhạy bén hơn với các hiện tượng của xã hội, tuy nhiên nó cũng tàn dư rất nhiều những bất lợi khi những kiến thức “ thời thượng” đó rất xa vời với thực tế, nó khiến cho con người chúng ta đang bị mông lung giữa các hiện tượng của xã hội, kiến thức mà chúng ta học được là rất lớn, nhưng lại không biết áp dụng những kiến thức đó vào thực tế của cuộc sống

Chính vì vậy phó thủ tướng mới nhấn mạnh cần phải học đi đôi với hành và hạn chế của người Việt Nam là dễ bị dập khuôn, sự sáng tạo còn rất hạn chế, chính vì vậy người Việt Nam vẫn không thể phát huy được toàn bộ khả năng cũng như kiến thức mà chúng ta đã học được.

Trong xã hội phát triển như ngày nay việc phát triển thêm kiến thức vào thực tế là điều rất cần thiết, nó để lại cho con người nhiều điều mới mẻ hơn về cuộc sống, muốn bắt kịp với thời đại mỗi chúng ta cần phải trang bị đầy đủ, không chỉ những kiến thức trong sách vở, mà cả những kiến thức thực tế ngoài xã hội, học tập và rèn luyện một cách toàn diện con người sẽ có đầy đủ kiến thức và kĩ năng để tập trung hơn vào việc tôn tạo giá trị của dân tộc, biết phát huy điểm mạnh và điểm yếu của chính mình, để từ đó nâng cao được toàn bộ kiến thức, kĩ năng cũng như toàn bộ giá trị to lớn mà xã hội này đang đem lại.

Câu nói trên của Vũ Khoan đã giúp cho chúng ta nhìn nhận lại cách học tập, sự nhận thức đúng đắn về thế giới để từ đó có một cái nhìn mới mẻ và toàn diện hơn. Mỗi chúng ta không chỉ là tế bào của xã hội mà là hạt nhân góp phần làm nên một đất nước tươi đẹp, ai cũng sẽ  cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành.

Việc chuẩn bị kĩ năng sống và kiến thức để chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới là rất cần thiết, mỗi chúng ta đều phải tự mình cố gắng và rèn luyện bản thân mỗi ngày để góp phần làm nên một xã hội văn minh và ngày càng hiện đại hơn.

TỪ KHÓA TÌM KIẾM

Anh chị hãy viết bài văn về  tầm quan trọng của việc chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới

Em hãy viết bài văn  về  tầm quan trọng của việc chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới

Viết bài văn về tầm quan trọng của việc chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới

Viet bai van ve tam quan trong cua viec chuan bi hanh trang vao the ki moi

 

 

 

Loading...
CÁC BẠN LIKE FANPAGE ĐỂ THEO DÕI CÁC BÀI VĂN MỚI NHẤT NHÉ!

LASTEST POST