Viết dàn ý bài văn: ” Hiền tài là nguyên khí của một quốc gia”

Loading...

Đề bài: Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí mạnh thì thế nước mạnh, rồi lên cao, nguyên khí yếu thì thế yếu rồi xuống thấp”, Từ ý kiến trên hãy trình bày ý kiến của anh chị về rèn luyện tài đức và trách nhiệm với quốc gia của mỗi con người” . Yêu cầu lập dàn ý.

Mở bài:

Mỗi một đất nước, một quốc gia, hiền tài là một trong những điều mà dân ta luôn quan tâm và chú ý. Mỗi năm dân ta thường có những chương trình để khuyến khích sự phát triển tài năng và đề cao người hiền tài đúng như có câu nói: “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí mạnh thì thế nước mạnh, rồi lên cao, nguyên khí yếu thì thế yếu rồi xuống thấp”, chính vì thế mỗi chúng ta cần phải ra sức rèn luyện tài đức và trách nhiệm với quốc gia của mỗi con người”.

Thân bài:

+ Hiền tài là gì? Ở đây được hiểu là người có tài năng với một đất nước, một quốc gia, với dân tộc, hiền tài là nguyên khí, là cốt lõi của một đất nước, nguyên khí mạnh, thế nước mạnh.

+ Nguyên khí yếu thì đất nước yếu, ở đây chính vì hiền tài được coi là một trong những điều quyết định mọi yếu tố của một đất nước, của quốc gia hay của dân tộc, chính vì thế mỗi chúng ta cần phải có ý thức hơn trong việc rèn luyện bản thân, trau dồi tri thức, có trách nhiệm, nghĩa vụ với một quốc gia hay dân tộc của mình.

_MG_9181

+ Từ xưa đến nay dân tộc ta đã luôn coi trọng vị trí, vai trò của người hiền tài với đất nước, họ là những người cốt lõi, làm nên giá trị, vận mệnh cho một đất nước, cho dân tộc của mình.

+ Lứa tuổi học sinh cần phải rèn đức luyện tài để phát triển vững mạnh đất nước của mình, luôn nâng cao được tinh thần, chủ động tích cực, ham học hỏi, phát triển tài năng vì một quốc gia, vì sự phát triển mạnh mẽ của dân tộc của mình.

+ Đảng và nhà nước cũng cần có chính sách phát triển, đề cao tinh thần và khuyết khích phát triển những người hiền tài, họ là người có công lao to lớn đối với dân tộc hay đối với quốc gia của mình.

Kết bài: Mỗi chúng ta cần phải có ý thức hơn trong việc rèn đức luyện tài, rèn luyện tinh thần ham học hỏi, nâng cao giá trị cho bản thân, không ngừng nâng cao tri thức, rèn đức luyện tài.

TỪ KHÓA TÌM KIẾM

LAP DAN Y DE BAI " HIEN TAI LA NGUYEN KHI CUA QUOC GIA"

LẬP DÀN Ý ĐỀ BÀI " HIỀN TÀI LÀ NGUYÊN KHÍ CỦA QUỐC GIA"

EM HAY LAP DAN Y DE BAI " HIEN TAI LA NGUYEN KHI CUA QUOC GIA"

EM HÃY LẬP DÀN Ý ĐỀ BÀI " HIỀN TÀI LÀ NGUYÊN KHÍ CỦA QUỐC GIA"

 

 

 

 

 

Loading...
CÁC BẠN LIKE FANPAGE ĐỂ THEO DÕI CÁC BÀI VĂN MỚI NHẤT NHÉ!

LASTEST POST